lt
en
lt
en

Prokuratūros aktualijos / Archyvas

Mėnesiai: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Šiandien vyko Generalinės prokuratūros kartu su „Transparency International“ Lietuvos skyriumi organizuota vieša virtuali konsultacija, kurios tikslas buvo drauge aptarti, kaip institucijoms sekasi įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymą, kuris Lietuvoje įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. Viešosios konsultacijos metu buvo pristatyti „Transparency International“ kartu su Generaline prokuratūra atliktos studijos „Kaip viešojo sektoriaus institucijos įgyvendina pranešėjų apsaugos įstatymą?“ rezultatai. „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai kalbėjo apie tai, ar tinkamai yra apsaugomi pranešėjai, taip pat pristatė institucijų vidinių pranešimų kanalų vertinimą. Atliktoje studijoje „Kaip viešojo sektoriaus institucijos įgyvendina pranešėjų apsaugos įstatymą?“ konstatuota, kad per 2019-2020 m. institucijos gavo 406 pranešimus. Penkių institucijų (AB „Kelių priežiūra“, AB Lietuvos paštas, Kalėjimų departamentas, UAB „Ignitis“, AB „Lietuvos geležinkeliai“) gauti pranešimai sudarė 90 proc. visų gautų pranešimų (365 iš 406 pranešimų). Du trečdaliai institucijų (67) nurodė, jog taiko atsakomybę darbuotojams, kurie neužtikrina arba pažeidžia duomenų saugumo taisykles. Beveik pusė (45) – jog gauti pranešimai specialiai saugomi (pvz. saugomos patalpos, koduojami kompiuteriai ir kt.), penktadalis (25) – jog duomenys naikinami pagal specialią tvarką. Tik 17 institucijų nurodė visas šias duomenų apsaugos priemones. Studijoje buvo pateiktos rekomendacijos, kokių veiksmų turi imtis institucijos, kad sustiprintų pranešėjų, teikiančių pranešimus vidiniais kanalais, apsaugą.

2020-11-30

Atsižvelgiant į viešomis publikacijomis iškeltus klausimus dėl rezonansinio ikiteisminio tyrimo, kurio metu siekiama nustatyti visas greitųjų testų pirkimo aplinkybes, nešališkumo ir nepriklausomumo, Generalinė prokuratūra atkreipia dėmesį į šiose publikacijose nepaminėtus ir nevertintus prokuratūros veiklos bei ikiteisminių tyrimų organizavimo aspektus. Absoliučiai visus prokurorus į pareigas skiria ir atleidžia tik generalinis prokuroras arba jo ...

2020-11-13

Tarptautinio pranešėjų apsaugos tinklo NEIWA nuotoliniu būdu organizuotame susitikime ypatingas 20 Europos šalių atstovų dėmesys buvo skirtas sėkmingai Lietuvos patirčiai, o gerų žodžių apie Lietuvos pasiekimus į nacionalinę teisę perkeliant aktualią Europos direktyvą negailėjo ir Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato skyriaus vedėjo pavaduotoja Georgian ...

2020-11-09
Į sąrašą

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

Renginių kalendorius