lt
en
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta: 2021-05-14 12:38
Prokuratūroje tvarkomų asmens duomenų valdytojas

Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (juridinio asmens kodas 288603320, adresas Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius).

Asmens duomenų tvarkymo prokuratūroje teisinis pagrindas

Asmens duomenys prokuratūroje tvarkomi įgyvendinant Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklą reglamentuojančiais specialiaisiais įstatymais jai pavestus uždavinius ir funkcijas, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo (toliau - Teisėsaugos ADTAĮ), Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys prokuratūroje tvarkomi pažeidžiant BDAR ir Teisėsaugos ADTAĮ nuostatas, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius).

Prokuratūros duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. paštas [email protected];
Tel. +370 5 266 2310;
Adresas: Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius

Atkreipiame dėmesį, kad prokuratūros duomenų apsaugos pareigūnas teikia informaciją tik apie prokuratūroje tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami pasikonsultuoti kitais asmens duomenų apsaugos klausimais, kreipkitės Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos konsultacijų tel. (8 5) 212 7532 arba kitais būdais.

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teikiame tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Asmens duomenys teikiami šiais pagrindais:
- Pagal Generalinės prokuratūros ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinis asmens duomenų teikimas);
- Pagal fizinio ar juridinio asmens prašymą (vienkartinis asmens duomenų teikimas);
- Prokuratūros iniciatyva (įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytas asmens duomenų teikimas).

Asmens duomenų ir privatumo apsaugos problemas Lietuvos Respublikoje sprendžia šios institucijos:

Skundus dėl asmens duomenų paskelbimo socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, „Facebook“, „LinkedIn, „Youtube“, „Instagram ir kitose visuomenės informavimo priemonėse – televizijos ir radijo laidose, tinklalaidėse (angl. podcast), žiniasklaidos portaluose, laikraščiuose, žurnaluose, knygose, kituose leidiniuose, interneto svetainėse (taip pat ir prokuratūros interneto svetainėje) ir kt. nagrinėja Žurnalistų etikos inspektorius. Išsamiau apie dažniausiai pasitaikančius Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos atvejus

Kai asmens duomenys teikiami teismui jame nagrinėjamoms administracinėms, civilinėms, baudžiamosioms byloms, bet su jomis susijusiam asmeniui atrodo, kad teikiami asmens duomenys yra pertekliniai, šiuo atveju veiksmų teisėtumą vertina tik patys teismai.

Kai pasisavinami elektroniniai asmens duomenys, pavyzdžiui, pasinaudojus kito asmens duomenimis, įvykdoma asmens tapatybės vagystė, neteisėtai prisijungiama prie el. banko paskyros, pasisavinami pinigai, perkamos ir parduodamos duomenų bazės su asmens duomenimis turite kreiptis į policijos įstaigą.

Kai asmens duomenys naudojami siekiant asmenį apšmeižti, reikia kreiptis į policijos įstaigą, kuri atlieka ikiteisminį tyrimą.

Kai asmens duomenys tvarkomi asmeniniais tikslais, pavyzdžiui, esate nufilmuojamas kito žmogaus vaizdo registratoriumi ar patenkate į kito žmogaus darytą fotografiją ir manote, kad dėl to jūsų teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą buvo pažeista, savo privatumą galite apginti kreipiantis į teismą.

Prokuratūros teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą

 

 

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. liepos
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4