lt
en
lt
en

„Baudžiamojo proceso skaitmenizavimas siekiant didinti teikiamų paslaugų prieinamumą baudžiamojo proceso dalyviams“

Informacija atnaujinta: 2024-02-20 14:23

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su partneriu Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra įgyvendina projektą Nr. 02-087-P-0005 „Baudžiamojo proceso skaitmenizavimas siekiant didinti teikiamų paslaugų prieinamumą baudžiamojo proceso dalyviams“.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti viešojo sektoriaus – teisėsaugos institucijų bei kitų institucijų, dalyvaujančių baudžiamajame procese – veiklos efektyvumą, teikiamų paslaugų prieinamumą ir institucijų atsparumą prisitaikant prie kintančių sąlygų, kuriant ir diegiant skaitmeninius sprendimus, leidžiančius patogiai ir saugiai teikti paslaugas, automatizuojant šių įstaigų veiklos procesus bei užtikrinant duomenų mainus tarp baudžiamąjį procesą vykdančių ir jame dalyvaujančių institucijų, piliečių bei užsienio subjektų – baudžiamojo proceso dalyvių ikiteisminio tyrimo ir valstybinio kaltinimo metu, viešojo intereso gynimo metu. Įgyvendinus projektą bus užtikrinta didesnė valstybės garantuojamų paslaugų baudžiamajame procese skaitmenizavimo pažanga, šių paslaugų prieinamumas piliečiams ir užsienio subjektams – baudžiamojo proceso dalyviams.

Problemos, sprendžiamos šiuo projektu:

Projektu sprendžiama problema – neišnaudojamos turimos valstybės skaitmeninimo galimybės, taip nesudaromos sąlygos kurti naujomis technologijomis pagrįstus sprendimus, juos diegti kuriant pažangias ir saugias skaitmenines paslaugas ir teikti šias paslaugas visuomenei: teisėsaugos institucijose bei kitose institucijose, dalyvaujančiose baudžiamajame procese, neišnaudotas informacijos ir ryšių technologijų ir procesų automatizavimo potencialas vykdant baudžiamąjį procesą ikiteisminio tyrimo ir valstybinio kaltinimo metu, viešojo intereso gynimo metu, nepakankamas viešojo sektoriaus teikiamų baudžiamojo proceso paslaugų prieinamumas ir efektyvumas. Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS) realizuotas ikiteisminio tyrimo atlikimo, organizavimo ir kontrolės funkcionalumas, o ikiteisminio tyrimo pareigūnui, atliekančiam ikiteisminį tyrimą, bei tyrimą kontroliuojančiam ir organizuojančiam prokurorui ikiteisminio tyrimo metu sudaryta galimybė IBPS priemonėmis Elektroninių paslaugų portale (toliau – EPP) teikti baudžiamojo proceso dalyviams elektronines paslaugas pagal gyvenimo įvykį „Dalyvauju ikiteisminio tyrimo procese“, tačiau ikiteisminio tyrimo etape, kituose baudžiamojo proceso etapuose ar susijusiuose procesuose neskaitmenizuotos administracinės paslaugos.

Projektu siekiama sukurti naujas el. paslaugas, susijusias su valstybinio kaltinimo procesu, viešojo intereso gynimo procesu, ekspertinių tyrimų atlikimo procesu ir procesu, skirtu pasitelkti psichologus baudžiamojo proceso veiksmų atlikimui. Bus skaitmenizuoti teisėsaugos institucijų, kitų institucijų, dalyvaujančių ir vykdančių baudžiamąjį procesą ikiteisminio tyrimo ir valstybinio kaltinimo metu, viešojo intereso gynimo metu, veiklos procesai. Taip pat bus sukurtos el. paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems valstybinio kaltinimo ir viešojo intereso gynimo procese. Tuo tikslu bus modernizuota Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema (IBPS) ir IBPS Elektroninių paslaugų portalas.

Projekto uždavinys:

išplėsti sudėtinę elektroninę paslaugą „Dalyvauju ikiteisminio tyrimo procese“ ir sukurti keturis elektroninius sprendimus, leidžiančius:

    • teikti baudžiamojo proceso skaitmenines administracines paslaugas valstybinio kaltinimo metu;

    • teikti skaitmenines administracines paslaugas viešojo intereso gynimo proceso metu;

    • teikti ekspertinių tyrimų vykdymo paslaugas baudžiamojo proceso veiksmų atlikimui;

    • teikti paslaugas, skirtas pasitelkti psichologus baudžiamojo proceso veiksmų atlikimui.

Projekto veiklos:

Projekto veikla – viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas, kurios metu numatoma:

  • sukurti Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS) ir IBPS elektroninių paslaugų portale (EPP) naujas el. paslaugas, susijusias su valstybinio kaltinimo procesu, viešojo intereso gynimo procesu, ekspertinių tyrimų atlikimo procesu ir procesu, skirtu pasitelkti psichologus baudžiamojo proceso veiksmų atlikimui;

  • skaitmenizuoti teisėsaugos institucijų, kitų institucijų, dalyvaujančių ir vykdančių baudžiamąjį procesą ikiteisminio tyrimo ir valstybinio kaltinimo metu, viešojo intereso gynimo metu, veiklos procesus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. rugpjūčio 4 d. - 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė - 3 464 568,56 Eur

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. balandžio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5