lt
en
lt
en

Prokurorų atestacijos komisija

Prokurorų tarnybai, kvalifikacijai ir tinkamumui eiti pareigas vertinti sudaroma Prokurorų atestacijos komisija.

Komisija sudaroma trejiems metams iš septynių narių. Į komisiją du narius prokurorus pasiūlo kolegija, du narius prokurorus – generalinis prokuroras, iš kurių vienas turi būti siūlomas prokurorų profesinių sąjungų teikimu, po vieną nepriekaištingos reputacijos asmenį – Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas.

Vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 33 straipsniu Atestacijos komisija po eilinio ar neeilinio tarnybos vertinimo pateikia generaliniam prokurorui išvadas, kuriose gali siūlyti:

  • prokuroro tarnybą vertinti labai gerai ir pasiūlyti prokurorą paskatinti Prokuratūros įstatymo 39 straipsnyje nustatyta tvarka;
  • prokuroro tarnybą vertinti gerai;
  • prokuroro tarnybą vertinti patenkinamai ir pasiūlyti kelti kvalifikaciją;
  • prokuroro tarnybą vertinti nepatenkinamai ir pasiūlyti jį perkelti į žemesnes pareigas;
  • prokuroro tarnybą vertinti nepatenkinamai ir pasiūlyti jį atleisti iš tarnybos.

Atestacijos komisija taip pat gali siūlyti generaliniam prokurorui suteikti prokurorui aukštesnį, palikti tą patį arba pažeminti kvalifikacinį rangą.

Generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojų tarnybos vertinimas Prokurorų atestacijos komisijos nuostatų nustatyta tvarka neatliekamas.

Prokurorų atestacijos komisijos nuostatai

Prokuroro tarnybos vertinimo lapas

Vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) tarnybos vertinimo lapas

Struktūra ir kontaktai

AKTUALU PRANEŠĖJAMS 
   (nuo 2019 m. sausio 1 d.) 

Renginių kalendorius

2019 m. balandžio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5