lt
en
lt
en

Prokurorų atestacijos komisija

Prokurorų tarnybai, kvalifikacijai ir tinkamumui eiti pareigas vertinti sudaroma Prokurorų atestacijos komisija.

Komisija sudaroma trejiems metams iš septynių narių. Į komisiją du narius prokurorus pasiūlo kolegija, du narius prokurorus – generalinis prokuroras, iš kurių vienas turi būti siūlomas prokurorų profesinių sąjungų teikimu, po vieną nepriekaištingos reputacijos asmenį – Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas.

Vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 33 straipsniu Atestacijos komisija po eilinio ar neeilinio tarnybos vertinimo generaliniam prokurorui siūlo:

  • prokuroro tarnybą vertinti labai gerai ir taikyti Prokuratūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas skatinimo priemones arba prokuroro tarnybą vertinti labai gerai ir netaikyti Prokuratūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytų skatinimo priemonių;
  • prokuroro tarnybą vertinti gerai;
  • prokuroro tarnybą vertinti patenkinamai ir įpareigoti kelti kvalifikaciją;
  • prokuroro tarnybą vertinti nepatenkinamai ir pasiūlyti jį perkelti į žemesnes pareigas;
  • prokuroro tarnybą vertinti nepatenkinamai ir pasiūlyti jį atleisti iš tarnybos.

Generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojų tarnybos vertinimas Prokurorų atestacijos komisijos nuostatų nustatyta tvarka neatliekamas.

Prokurorų atestacijos komisijos nuostatai

Struktūra ir kontaktai

Renginių kalendorius