lt
en
lt
en

Vidiniai pranešimų kanalai

Informacija atnaujinta: 2023-12-04 11:33

Generalinė prokuratūra nemokamai organizuoja mokymus apie pranešėjų apsaugos institutą, pranešėjams taikomas garantijas, pranešimų pateikimo būdus. Mokymai yra adaptuojami kiekvienai institucijai, nes jų metu darbuotojams pristatomas vidinis institucijos kanalas, paaiškinama, kaip galima juo naudotis.

Kviečiame visas viešojo ir privataus sektoriaus įstaigas bei įmones į mokymus registruotis el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

 

Konsoliduoti vidaus kanalai pranešimams apie pažeidimus turi keletą privalumų:

  1. Centralizuotas pranešimų teikimas: turint konsoliduotą vidaus kanalą, įmonė turi centrinį mechanizmą pranešimams apie neteisėtus veiksmus teikti. Darbuotojai gali lengvai pasiekti ir pateikti savo pranešimus per vieną elektroninį paštą ar platformą, tai supaprastina procesą ir užtikrina, kad visi pranešimai būtų tinkamai registruoti ir saugomi.
  2. Supaprastintas tyrimas: konsoliduoti kanalai leidžia organizacijoms supaprastinti tyrimo procesą, turint paskirtą vianą kompetentingą subjektą (žmonės ar skyrių), atsakingą už pranešimų gavimą, registravimą ir tyrimą. Tai padeda užtikrinti, kad visi pranešimai būtų nedelsiant saugiai registruoti ir nuodugniai ištirti. Tai padidinant galimybes veiksmingai ir operatyviai reaguoti į pranešimus.
  3. Pranešėjo tapatumo apsauga: pranešėjo anonimiškumas yra svarbus skatinant asmenis pranešti apie neteisėtus veiksmus be baimės, kad jiems bus kerštaujama. Konsoliduotas vidaus kanalas gali naudoti efektyvesnes priemones, skirtas apsaugoti pranešėjo tapatumą, pavyzdžiui, šifruotas pranešimų gavimo ir registravimo sistemas, ribotas prieigas prie pranešimų turinio. Dažnai centrinė organizacija turi didesnius resursus, kurie gali būti skiriami papildomoms apsaugos priemonėms. Ši apsauga padidina pasitikėjimą ir skatina darbuotojus pranešti.
  4. Vienoda praktika: konsoliduoti kanalai leidžia organizacijoms nustatyti vienodas pranešimų teikimo procedūras visoje įmonėje. Tai užtikrina, kad visi pranešimai būtų teisingai ir vienodai tvarkomi, nepriklausomai nuo vietos ar skyriaus, kuriame jie gauti. Tai padeda išvengti galimų netikslumų, terminų praleidimų ar priemonių nesuderinamumo, kurie gali kilti, jei pranešimų teikimo mechanizmai skiriasi skirtingose pavaldžiose įstaigose ar įmonėse.
  5. Įstatymų reikalavimų vykdymas ir tinkamų strandartų diegimas: šalyje galioja teisiniai reikalavimai, susiję su pranešimų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą teikimu. Valstybės, savivaldybės įstaigos (ir daugelis kitų juridinių asmenų) įpareigotos įdiegti vidinius kanalus. Konsoliduotas vidaus kanalas gali užtikrinti, kad organizacija laikosi šių reikalavimų, sukurdama struktūrizuotą procesą pranešimų teikimui ir tvarkymui. Tai sumažina administracinę naštą pavaldžioms įstaigoms ir padeda apsaugoti nuo neigiamų teisinių pasekmių dėl įstatymų reikalavimų nebykdymo ir reputacinės rizikos.
  6. Efektyvus rizikos valdymas: turėdama konsoliduotą vidaus kanalą, organizacija gali proaktyviai valdyti rizikas ir spręsti potencialias problemas dar prieš jų eskalaciją. Vieninga sistema leidžia nustatyti pasikartojančius pažeidimus ir tendencijas pagal skirtingus pranešimus, tuo padedant organizacijai aptikti sistemines problemas ar pasikartojančius pažeidimus. Šis ankstyvas aptikimas leidžia veiksmingiau įgyvendinti prevencines priemones ir mažinti riziką.
  7. Sustiprinta korporacinė kultūra: konsoliduotių vidaus kanalų diegimas rodo organizacijos įsipareigojimą etiškam elgesiui, skaidrumui ir atskaitomybei. Tai aiškiai rodo darbuotojams, kad jų rūpesčiai yra rimtai vertinami ir kad yra tinkamos priemonės problemoms spręsti. Šis įsipareigojimas stiprina etinę kultūrą ir gali pagerinti darbuotojų įsitraukimą ir pasitikėjimą organizacija.

Svarbu pažymėti, kad nors konsoliduoti vidaus kanalai turi daugybę privalumų, juos turėtų papildyti kitos priemonės, tokios kaip aiškios vidaus tvarkos, operatyvus bendravimas su pranešimą pateikusiu asmeniu, efektyvių saugumo priemonių diegimas, operatyvūs ir objektyvūs pranešimų tyrimai ir reguliarūs mokymai darbuotojams dėl pranešimų teikimo procedūrų procedūrų.

Prisiminkite, nepakanka turėti tinkamai įdiegto vidinio kanalo, reikia nuolat jį viešinti darbuotojams, kad kilus problemoms jie žinotų į ką ir kaip galima kreiptis.

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. liepos
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4