lt
en
lt
en

Prioritetinės veiklos kryptys

Informacija atnaujinta: 2020-10-19 11:18

Lietuvos Respublikos prokuratūros prioritetinės veiklos kryptys 2017–2020 metams:

1. Baudžiamojo persekiojimo stiprinimas dėl:

a) korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;
b) organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų padarytų nusikaltimų;
c) tyčinių labai sunkių, sunkių ir apysunkių smurtinių nusikaltimų ir seksualinės prievartos nusikalstamų veikų, nuo kurių nukentėjo vaikai;
d) nusikalstamų veikų, darančių didelę žalą valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams;
e) nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui.

2. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.

3. Baudžiamojo poveikio priemonių, susijusių su turto susigrąžinimu (išplėstinis turto konfiskavimas), efektyvesnis taikymas.

4. Kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumo kontrolės ir koordinavimo stiprinimas.

5. Viešojo intereso gynimas valstybės teisių ir teisėtų interesų gynimo srityje.

6. Prokuratūros išteklių efektyvesnis valdymas.

 

Lietuvos Respublikos prokuratūros prioritetinės veiklos kryptys 2021–2024 metams:

1. Baudžiamojo persekiojimo stiprinimas dėl:

a) korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų; 
b) organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų padarytų nusikaltimų;
c) tyčinių labai sunkių, sunkių ir apysunkių smurtinių nusikaltimų ir seksualinės prievartos nusikalstamų veikų, nuo kurių nukentėjo vaikai;
d) nusikalstamų veikų, kuriomis daroma didelė žala valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams; 
e) nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui.

2. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.

3. Baudžiamojo ir civilinio poveikio priemonių, susijusių su turto susigrąžinimu (išplėstinis turto konfiskavimas, civilinis turto konfiskavimas), efektyvesnis taikymas.

4. Kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumo kontrolės ir koordinavimo stiprinimas.

5. Viešojo intereso gynimas valstybės teisių ir teisėtų interesų gynimo srityje.

6. Prokuratūros išteklių efektyvesnis valdymas.

7. Baudžiamojo proceso procedūrų efektyvumo didinimas.

Administracinė informacija

Renginių kalendorius