lt
en
lt
en

Pranešimas apie neva užsienyje atliekamus tyrimus dėl Lietuvoje veikiančių bankų veiklos nepasitvirtino

Praėjusią savaitę viešai pasklidus pranešimui dėl neva JAV pateikto tarptautinės teisinės pagalbos prašymo Lietuvai dėl šios valstybės institucijų atliekamo tyrimo bankų sektoriuje, Generalinė prokuratūra nedelsiant kreipėsi į JAV bei kitų užsienio valstybių susižinojimo institucijas prašydama, esant galimybei, suteikti informaciją apie tyrimus, jeigu jie yra atliekami dėl Lietuvoje veikiančių bankų ar bankų padalinių Lietuvoje veiklos.

Gautuose atsakymuose Generalinė prokuratūra informuota, kad tokių tyrimų, kuriuose būtų tiriama Lietuvoje veikiančių bankų ar bankų padalinių Lietuvoje veikla, nėra.

Kaip jau buvo pranešta, prokuratūra taip pat nėra gavusi jokių JAV ir kitų užsienio valstybių institucijų tarptautinės teisinės pagalbos prašymų, susijusių su nurodytais tyrimais.

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

Renginių kalendorius