lt
en
lt
en

Mano 12-etį sūnų mokykloje atstūmė bendraklasiai, jis nuolat pravardžiuojamas, stumdomi jo daiktai, neseniai buvo sumuštas. Kreipėmės į policijos įstaigą, tačiau ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas, tik perspėti mokinių tėvai. Kur kreiptis, kad vaikai, jų tėvai ir mokykla atsakytų už savo veiksmus?

Informacija atnaujinta: 2015-12-07 15:57

Įstatymai numato, jog nepilnamečiai (asmenys iki 18 metų) už tyčinį kito asmens sveikatos sutrikdymą baudžiamojon atsakomybėn traukiami tik nuo 16 metų ir tik už sunkų sveikatos sutrikdymą (t. y. Baudžiamojo kodekso 135 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką) nepilnametis baudžiamąja tvarka atsako nuo 14 metų. Policijos įstaiga, įvertinusi tai, kad mokiniai dar neturi 14 metų, pagrįstai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą.

Tačiau moksleiviai tiek mokykloje, tiek už mokyklos ribų privalo elgtis tinkamai ir nepažeisti mokykloje patvirtintų Moksleivio elgesio taisyklių. Už šių taisyklių pažeidimą moksleivio elgesys mokykloje gali būti apsvarstytas ir jam paskirta taisyklėse numatyta nuobauda, o išimtiniais atvejais jis gali būti pašalintas iš mokyklos. Šias nuobaudas skiria mokyklos direktorius.

Be to, vaikams, kurie už nusikalstamas veikas negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, numatoma galimybė taikyti įstatymo numatytas minimalios ir vidutinės priežiūros priemones. Išimtinė ir griežčiausia vidutinės priežiūros priemonė – vaiko atidavimas į stacionaraus pobūdžio vaikų socializacijos centrą iki 3 metų. Šias priemones skiria savivaldybės, kurioje gyvena vaikas, administracijos direktorius vaiko atstovų pagal įstatymą, teritorinės policijos įstaigos, mokyklos ar vaiko teisių apsaugos tarnybos prašymu. Dėl poveikio priemonių taikymo vaikams, kurie vartoja smurtą prieš Jūsų sūnų, siūlome kreiptis į minėtas institucijas.

Jeigu mokykla, policija ar vaiko teisių apsaugos tarnyba netinkamai vykdo savo pareigas ir nesiima poveikio priemonių prieš smurtaujančius vaikus, pedagogų, policijos ar vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojų veiksmus galima apskųsti: pedagogų veiksmus – mokyklos direktoriui, mokyklos direktoriaus veiksmus – savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, policijos pareigūnų veiksmus – policijos įstaigos viršininkui, o Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojų veiksmus – tarnybos viršininkui ar savivaldybės administracijos direktoriui.

VISUOMENEI

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. vasario
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3