lt
en
lt
en

Baudžiamasis persekiojimas

Prokuroras, atliekantys ikiteisminio tyrimo kontrolę, siekia užtikrinti, kad ikiteisminis tyrimas būtų atliekamas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK), kitų įstatymų ir teisės aktų reikalavimų.

Tinkamas ikiteisminio tyrimo atlikimas, organizavimas, vadovavimas jam ir kontrolė užtikrina BPK 1 straipsnyje įtvirtintą baudžiamojo proceso paskirtį – ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.

Pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją organizuodamas ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaudamas, kontroliuodamas ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese, siekdamas užtikrinti baudžiamojo proceso paskirtį ir vykdydamas pareigą imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika, prokuroras užtikrina ikiteisminio tyrimo teisėtumą ir atlikimą per trumpiausią laiką, proceso dalyvių teises ir galimybę jomis pasinaudoti, parenka efektyvias ir proporcingas procesines prievartos priemones, nustato ir keičia tyrimo kryptis, kad ikiteisminis tyrimas būtų atliktas greitai, racionaliai ir efektyviai.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas toje ikiteisminio tyrimo įstaigoje, kurios veiklos teritorijoje padaryta nusikalstama veika ir kuri pagal savo kompetenciją galėtų išsamiai ir per trumpiausią laiką atlikti ikiteisminį tyrimą bei atskleisti nusikalstamą veiką.

Jei ikiteisminis tyrimas pradėtas kitoje vietovėje, nei padaryta nusikalstama veika, jis turi būti perduotas ikiteisminio tyrimo įstaigai pagal veiklos teritoriją. Ikiteisminis tyrimas perduodamas pagal nustatytą kompetenciją aukštesniojo prokuroro sprendimu.

Jei nusikalstamos veikos padarytos kelių ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklos teritorijose, ikiteisminį tyrimą dėl visų nusikalstamų veikų paprastai atlieka ta ikiteisminio tyrimo įstaiga, kurios veiklos teritorijoje padaryta daugiausia nusikalstamų veikų, o kai kelių įstaigų veiklos teritorijose padarytas vienodas nusikalstamų veikų skaičius, ikiteisminį tyrimą paprastai atlieka ta įstaiga, kurios veiklos teritorijoje padaryta paskutinė nusikalstama veika.

Kai nusikalstama veika padaryta užsienyje, paprastai ikiteisminis tyrimas atliekamas toje ikiteisminio tyrimo įstaigoje, kurios veiklos teritorijoje yra paskutinė žinoma įtariamojo gyvenamoji vieta. Jei asmuo nenustatytas, jo gyvenamoji vieta nežinoma arba jis gyvena užsienyje, ikiteisminis tyrimas atliekamas toje ikiteisminio tyrimo įstaigoje, kurioje gautas skundas, pareiškimas ar pranešimas apie nusikalstamą veiką.

Dėl ypatingo bylos sudėtingumo ar didelės apimties gali būti sudaryta tyrimo grupė ikiteisminiam tyrimui atlikti, o organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti gali būti pavedama kelių prokurorų grupei.

Ikiteisminio tyrimo stadijoje yra rengiamasi valstybinio kaltinimo palaikymui teisme. Valstybinis kaltinimas yra prokuroro veikla, kuria įrodinėjama, kad nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo yra kaltas. Paprastai kaltinti nusikalstamas veikas padariusius asmenis – valstybės pareiga, kurią pavesta vykdyti prokurorui. Prokuroras privalo būti objektyvus, kaltinti turi tik tuo atveju, kai yra įsitikinęs, kad kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką. Kaltinimo esmę sudaro prokuroro pastangos siekiant įrodyti, kad kaltinamasis, dėl kurio veikos byla nagrinėjama teisme, yra kaltas dėl tos veikos padarymo.

Svarbiausi teisės aktai:

VEIKLOS SRITYS

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. liepos
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4