lt
en
lt
en

Valstybės projektas „Lietuvos Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“

Informacija atnaujinta: 2015-12-11 13:17
Generalinė prokuratūra, remdamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, 2009 m. rugpjūčio 31 d. pateikė paraišką dėl Europos Sąjungos fondų lėšų skyrimo šiam projektui įgyvendinti.
 
2010 m. balandžio 21 d. Generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė valstybės projekto „Lietuvos Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo“ finansavimo ir administravimo sutartį.
 
Projekto trukmė – 2010 m. balandžio 21 d. – 2012 m. balandžio 21 d. Pratęsta iki 2013 m. balandžio 21 d.
 
Projekto vertė – didžiąją projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų  dalį – 2 mln. 287 tūkst. 929 litus – skiria Europos Sąjunga, likusią dalį – 15 proc. lėšų sudaro prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dalyvausiančių projekte, darbo užmokestis, kuris įskaitomas kaip prokuratūros įnašas. Visa projekto vertė siekia 2 mln. 691 tūkst. 836 litus.
Atsisakius vykdyti veiklas (mokymus, perimant Europos Sąjungos šalių teigiamą patirtį) sutaupyta 354 tūkst. 68 litai.
 
Projekto tikslas – didinti prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų lygį, kelti jų profesinę kvalifikaciją, stiprinti darbinių Europos Sąjungos kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 
 
Projekto uždaviniai:
 1. Tobulinti prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų specialiuosius profesinius gebėjimus
 2. Gerinti bendrąją prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinę kvalifikaciją
 3. Stiprinti prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų bendruosius administracinius ir bendravadybinius gebėjimus
 4. Tobulinti Lietuvos Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius

Pagal projekto uždavinius suplanuoti 29 mokymai:

 • prokurorų padėjėjų kvalifikaciniai mokymai pagal 3 numatytas temas (įvykdyta veikla);
 • profesinės kvalifikacijos kėlimas pagal 5 numatytas temas (įvykdyta veikla);
 • asmeninių vadybinių gebėjimų stiprinimo mokymo ciklas pagal 5 numatytas temas (įvykdyta veikla);
 • finansų valdymo viešajame sektoriuje mokymai pagal 2 numatytas temas (įvykdyta veikla);
 • komunikacinės politikos efektyvumo ir bendravimo su žiniasklaida mokymai pagal 2 numatytas temas (įvykdyta veikla);
 • personalo organizacijos kultūra ir institucijos vidinio identiteto formavimo mokymai pagal 3 numatytas temas (įvykdyta veikla);
 • užsienio – darbinių ES kalbų mokymai 2 numatytomis kalbomis (įvykdyta veikla);
 • kompiuterinio raštingumo – ECDL pradmenų – mokymai 2 numatytais lygiais (įvykdyta veikla);
 • strateginio vadovavimo mokymai (įvykdyta veikla);
 • projektų rengimo ir valdymo mokymai (įvykdyta veikla);
 • mokymai, perimant Europos Sąjungos šalių (Danijos, Čekijos, Prancūzijos, Švedijos, Olandijos) prokuratūrų, kitų teisėsaugos institucijų teigiamą patirtį (atsisakyta vykdyti veiklas).
Valstybės projekto tikslinė grupė:
 • Generalinė prokuratūra, 5 apygardos prokuratūros ir 51 apylinkės prokuratūra
 • 175 valstybės tarnautojai ir 176 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis - iš viso 351 darbuotojui
 • ESFA pritarimu įtraukti prokurorai stažuotojai 

Projekto pirkimų planas Nr.4 

Įgyvendintos projekto veiklos ir pasiekti rodikliai

 


Susijusi informacija:

2010-06-10 Pradedant įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamus projektus – koordinuojami pasirengiamieji darbai ir klausimai

2010-04-23 Lietuvos Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams – 11 mokymo programų

 


Informacija atnaujinta 2015 06 15

Administracinė informacija

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. gegužės
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2