lt
en
lt
en

Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius

Roma Timofejavienė
Vyriausioji prokurorė
Telefonas +370 41 598 312
Rita Dabužinskienė
Prokurorė
Telefonas +370 41 598 325
Lina Matutienė
Prokurorė
Telefonas +370 41 598 326
Donatas Micevičius
Prokuroras
Telefonas +370 41 598 348
Martynas Povilaitis
Prokuroro padėjėjas
Telefonas +370 41 598 315

Pareigų aprašymas