lt
en
lt
en

Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūra

Aušros al. 25 A, Šiauliai, LT-76300

2020 m. spalio 1 d. pasikeitė dalies apylinkių prokuratūrose dirbančių prokurorų ir kitų darbuotojų tarnybos (darbo) vietų adresai. 
Išsamus sąrašas su naujais adresais

Laima Mušauskytė-Griciuvienė
Vyriausioji prokurorė
Telefonas +370 41 523 815
Gintaras Girgždis
Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
Telefonas +370 41 523 625
Saulius Kulikauskas
Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
Telefonas +370 41 523 613
Aušrinė Norvaišienė
Prokuroro padėjėja
Telefonas +370 41 523 619

Pareigų aprašymas

Erika Steponavičienė
Prokuroro padėjėja
Telefonas +370 41 525 082

Pareigų aprašymas

Andrius Juozapaitis
Prokuroro padėjėjas
Telefonas +370 41 399 153

Pareigų aprašymas

Paulius Kekys
Prokuroro padėjėjas
Telefonas +370 41 422 593

Pareigų aprašymas