lt
en
lt
en

Prokuratūra skundžia terminuotos laisvės atėmimo bausmės skyrimą nuteistajam iki gyvos galvos

Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė skundą, prašydama pakeisti Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria nuteistajam V. R. laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė pakeista į terminuotą laisvės atėmimo bausmę.

Šių metų liepos 29 d. Vilniaus apygardos teismas tenkino Vilniaus pataisos namų teikimą pakeisti V. R. paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę terminuoto 8 metų laisvės atėmimo bausme. Vilniaus pataisos namai į teismą kreipėsi, kai V. R. buvo atlikęs dalį bausmės – įkalinimo įstaigoje praleidęs 25 metus.

V. R. Klaipėdos apygardos teismas 1995 m. pripažino kaltu dėl tyčinio nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis, kitų asmenų sveikatos sutrikdymo bei vagystės ir skyrė jam mirties bausmę, kuri buvo pakeista laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme.

Teikdama skundą dėl teismo nutarties, kuria V. R. skirta terminuota laisvės atėmimo bausmė, prokurorė akcentavo, kad teismas nepakankamai vertino nuteistojo nusikalstamo elgesio riziką sudarančius veiksnius, neatsižvelgė į visumą nuteistąjį charakterizuojančių aplinkybių ir nepagrįstai padarė išvadą, kad V. R. pakeitus laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę į terminuotą laisvės atėmimo bausmę bus pasiekti bausmės tikslai.

Teismas nutartyje pažymėjo, kad nuo 2005 metų V. R. nebuvo baustas drausmine tvarka. Prokurorė skunde nurodė, jog bausmės atlikimo metu nuteistasis padarė penkis vidaus taisyklių pažeidimus (paskutinis iš jų fiksuotas 2018 m. spalio 1 d.), kurie rodo, kad jis nėra linkęs paisyti teisės normų. Prokurorės nuomone, nuteistojo, kuriam bausmės atlikimo metu yra suvaržyta galimybė daryti naujus teisės pažeidimus, padaryti pažeidimai turi būti vertinami itin kruopščiai. Nors, kaip teisingai nurodė teismas, nuteistojo nusikalstamo elgesio rizika yra sumažėjusi, tačiau ji vis dar išlieka vidutinė.

„Atsižvelgiant į atliktos bausmės dalį, į nuteistąjį charakterizuojančius duomenis, manytina, kad šiuo metu dar nėra pagrindo daryti neabejotinos išvados, jog nuteistajam sutrumpinus paskirtos bausmės laiką, būtų įgyvendinta bausmės paskirtis, nebus pažeistas teisingumo principas bei visuomenės interesai,“ – pažymima prokuratūros Lietuvos apeliaciniam teismui teikiamame skunde.

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

Renginių kalendorius