lt
en
lt
en

Atranka į Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigybes ( 2 vietos)

Informacija atnaujinta: 2019-12-20 15:01

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. I-275 ,,Dėl pretendentų atrankos į Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigas paskelbimo“ pranešame, kad 2019 m. spalio 14 d. pradedama atranka į dvi Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro (pareiginės algos koeficientas 17,0) pareigybes.

Primename, kad vadovaujantis Prokurorų atrankos ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. I-286 ,,Dėl Prokurorų ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų patvirtinimo“, 5, 41, 42, 42¹ punktais į pretendentų sąrašą įtraukiami tik Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nustatyta tvarka į Karjeros registrą įrašyti pretendentai.

Prašome asmenų, pageidaujančių užimti nurodytas pareigas ir įrašytų į Karjeros registrą, Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriui iki 2019 m. lapkričio 11 d. imtinai el. paštu personalas@prokuraturos.lt pateikti prašymą, užpildytą klausimyną, anketą, jei nuo jos pildymo ar paskutinio tikslinimo praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai ir per tą laiką duomenys pasikeitė, atspausdintas gyventojų turto, pajamų deklaracijas, privačių interesų deklaraciją.

Maloniai kviečiame dalyvauti atrankoje.

Klausimynas pretendentams

Anketa pretendentams

Pretendentų sąrašas

Prokurorų atrankos komisijos išvada

Kandidatų sąrašas