lt
en
lt
en

Atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas

Šiuo metu vykdomos atrankos:

Bendra informacija:

Prašymai dalyvauti centralizuotai vykdomoje atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.

Svarbu! 

Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę Sistemą privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Svarbu!
Konkursuose ir atrankose bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 punktu ir 46 punktu.

Daugiau apie galimus pretendentų vertinimo komisijoje kriterijus ir metodus rasite čia.