lt
en
lt
en

Ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo šios kategorijos bylose mokymų kompetencijų tobulinimas

Informacija atnaujinta: 2020-08-20 14:17

Projektas įgyvendintas atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane numatytą (toliau – tarpinstitucinis veiklos planas) veiklą, kuri numato, kad prokuratūra įsipareigoja organizuoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo šios kategorijos bylose mokymus.

Projekto tikslas - organizuoti prokurorų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo šios kategorijos bylose mokymus.

Projekto uždaviniai:

  • Patobulinti žinias apie aktualiausią Lietuvos ir tarptautinių teismų praktiką korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir su jomis susijusių nusikalstamų veikų finansų sistemai bylose. Išmanyti tarptautinių dokumentų reikalavimus ir užsienio šalių praktiką tiriant užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimus tarptautiniuose verslo sandoriuose ir juridinių asmenų padarytas nusikalstamas veikas, žinoti jų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn sąlygas, galimybes ir teisinio imuniteto ribas;
  • Sustiprinti prokurorų, jų padėjėjų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų gebėjimus analizuoti ir tinkamai bei operatyviai spręsti konkrečias sudėtingas teisines situacijas, galinčias kilti atliekant ir organizuojant ikiteisminius tyrimus dėl korupcinio pobūdžio ir su jomis susijusių kitų nusikalstamų veikų, teisingai parinkti baudžiamąją teisinę kvalifikaciją, taikyti neviešo pobūdžio procesines prievartos priemones, išmanyti teorinius ir praktinius jų taikymo aspektus ir galimybes tiriant šios kategorijos nusikalstamas veikas. Gebėti pasirinkti tinkamą įrodomosios informacijos rinkimo taktiką bei nusikalstamų veikų tyrimo metodiką, surinkti ir panaudoti įvairių tarnybų turimus duomenis, turinčius tiesioginę įtaką ir reikšmę įrodinėjant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir su jomis susijusias nusikalstamas veikas finansų sistemai;
  • Stiprinti ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir jų padėjėjų, dalyvaujančių vykdant korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamąjį persekiojimą ir palaikant valstybinį kaltinimą šios kategorijos bylose gebėjimus ir kompetencijas, kelti jų kvalifikaciją, darbo specifikos žinias organizuojamuose mokymuose užsienyje;
  • Projekto metu apmokyti 300 prokurorų, prokurorų padėjėjų bei ikiteisminio tyrimo pareigūnų.

Projekto įgyvendinimo trukmė - 2017 - 2019 m.

Projekto vertė - 330 tūkst. Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ 10.1.2-ESFA-V-916.

Administracinė informacija

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. birželio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30