lt
en
lt
en

Sigita Ričkutė

Informacija atnaujinta: 2021-03-05 10:37

1 užduotis: Pakeisti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. I304 patvirtintą Vertimų organizavimo ir atlikimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašą papildant jį vertimų organizavimui Europos prokuratūros įsteigimo srityje reikalingais punktais, pakeitimais dėl elektroninio parašo naudojimo, bei padaryti kitus reikalingus aktualius aprašo pakeitimus.

2 užduotis: Dalyvauti tolesniame vertimų modulio IBPS sistemoje vystyme ir tobulinime.

3 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti elektroninio parašo įdiegimą ir naudojimą Vertimų skyriaus rengiamiems dokumentams.

Renginių kalendorius