lt
en
lt
en

Erikas Juchnevičius

Informacija atnaujinta: 2021-03-05 09:59

1 užduotis: Organizuoti mokymus ir kvalifikacijos kėlimo renginius.

2 užduotis: Parengti 2022 m. mokymų planą ir programas.

3 užduotis: Ieškoti galimybių gauti finansavimą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui iš struktūrinių paramos fondų.

4 užduotis: Ieškoti galimybių bendradarbiavimui su kitomis organizacijomis mokymų ir kvalifikacijos kėlimo srityje.

5 užduotis: Atnaujinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Projektų rengimo ir valdymo tvarkos aprašą.

Renginių kalendorius