lt
en
lt
en

Elena Martinonienė

Informacija atnaujinta: 2021-03-05 10:36

1 užduotis: Inicijuoti ir įgyvendinti ne mažiau 10 kontaktinių arba nuotolinių renginių / diskusijų viešosios komunikacijos ir bendravimo su žiniasklaida pagrindų temomis su apylinkių ir apygardų prokuratūromis arba struktūriniais padaliniais.

2 užduotis: Inicijuoti ir koordinuoti ne mažiau 3 kontaktinių arba nuotolinių iniciatyvų ar renginių įgyvendinimą, kuriomis būtų siekiama didinti apylinkių ir apygardų prokuratūrų darbuotojų lojaluma, pasitenkinimą darbu ir gerinti mikroklimatą šiuose padaliniuose.

Renginių kalendorius