lt
en
lt
en

Dvynių projektas „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“

Informacija atnaujinta: 2020-08-20 14:22

Projekto viešinimas:

Projekto pavadinimas: Europos Sąjungos dvynių projekto Nr. MD 13 ENPI JH 05 17 (MD/21) „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“.

Projekto biudžetas - 1 000 000 Eurų.

Įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai (Dvynių projekto sutarties trukmė – 27 mėnesiai).

Projekto tikslas – stiprinti Moldovos Respublikos (toliau - Moldova) NAC, APO, MIA, GPI ir muitinės tarnybos tyrimo pajėgumus nusikalstamų veikų korupcijos prevencijos ir tyrimo srityje. Stiprinti Moldovos Nacionalinio kovos su korupcija centro (NAC), Antikorupcinės prokuratūros (APO), Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės policijos inspekcijos (GPI) ir Muitinės tarnybos institucinius gebėjimus, siekiant padidinti veiksmingumą kovojant su korupcija.

Veikla įgyvendinama vadovaujantis penkiais pagrindiniais principais:

 1. Kvalifikuotų ir pripažintų ekspertų teikiama kokybiška pagalba;
 2. Užtikrinti plačią žinių ir patirties perdavimą per pagalbos paramą, lyginamąją analizę, diskusijas, apklausas ir mokymus, studijų vizitus, seminarus ir seminarus;
 3. Plėtoti abipusiai naudingą ir veiksmingą trijų šalių (Lietuvos, Suomijos ir Rumunijos) ekspertų partnerystę;
 4. Įgyvendintų veiklos sąlygų tvarumo nustatymas pateikiant gaires, rekomendacijas, mokymo medžiagą, mokymo modulius (programas), koncepcijas, modelius.
 5. Visų veiksmų įgyvendinimas bus sprendžiamas kartu su Moldovos Respublika.

Pagrindinės numatytos veiklos:

 1. Dabartinio NAC, Antikorupcijos prokuratūros, VRM, GPI ir Muitinės tarnybos tyrimo pajėgumų analizė korupcijos bylose, visų pirma aukšto lygio korupcijos bylose ir korupcinio pobūdžio bylose.
 2. Studijų vizitas specialiose tyrimo metodikose ir metodikose (finansinis tyrimas, kriminalinė žvalgyba, ryšių perėmimas ir kt.).
 3. Rekomendacijos dėl NAC, APO, MIA, GPI ir Muitinės tyrimo pajėgumų tobulinimo glaudžiai bendradarbiaujant su prokurorais, įskaitant aukšto lygio korupcijos ir korupcinio pobūdžio atvejus, siekiant sukurti tvirtą, logišką ir suprantamą teismo procesą .
 4. NAC, APO, MIA, GPI ir Muitinės darbuotojų gebėjimų ir individualių įgūdžių stiprinimas, kaip taikyti specialius tyrimo metodus ir būdus korupcijos bylų ikiteisminio tyrimo metu, atsižvelgiant į geriausius ES šalių standartus ir praktiką (finansiniai tyrimai, ryšių perėmimas ir kt.).
 5. Įvertinti esamą padėtį sprendimų priėmimo, vidaus procedūrų, taip pat tarpžinybinio bendradarbiavimo, koordinavimo ir komunikacijos srityje, susijusioje su korupcijos nusikalstamų atvejų tyrimais.
 6. Studijų vizitas, susijęs su vidaus reguliavimu ir tarpžinybiniu bendradarbiavimu atliekant korupcijos nusikalstamų veikų tyrimą.
 7. Ryšių koordinavimo taisyklių/gairių kūrimas, apibrėžiant sprendimų priėmimo procesą, vidaus procedūras ir tarpžinybinį bendradarbiavimą atliekant korupcijos nusikalstamų atvejų tyrimą.
 8. Organizuoti mokymus dėl naujo reglamento/gairių, susijusių su komunikacijos koordinavimu, apibrėžiantis sprendimų priėmimo procesą, vidaus procedūras ir tarpžinybinį bendradarbiavimą tiriant korupcines baudžiamąsias bylas.
 9. NAC rizikos vertinimo padalinio profesinių gebėjimų stiprinimas apie metodus, naudojamus rengiant studijas ir vertinant korupcijos riziką.
 10. Moldovos vertinimo ir sąveikos tikrinimų atlikimo praktikos įvertinimas kaip naujai sukurtų institucinių vientisumo procedūrų dalis, atsižvelgiant į geriausią ES patirtį ir pagarbą žmogaus teisėms.
 11. Studijų vizitas profesinio sąžiningumo tikrinimo metodams pagal ES standartus ir tarptautinę geriausią praktiką.
 12. Viešojo pristatymo ir bendravimo įgūdžių, reikalingų pateikti institucinio vientisumo vertinimo ir vientisumo testavimo rezultatus, tobulinimas.
 13. Teikti mokymus NAC darbuotojams dėl Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) nuostatų ir praktinių metodų bei metodų taikant integralumo patikras.
 14. Organizuoti tarptautinį seminarą, skirtas keistis esama geriausia praktika atliekant institucinį vientisumo vertinimą ir vientisumo testavimą.

Prioritetinės kryptys - Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.

Paramos gavėjai - Moldovos teisėsaugos institucijos: Antikorupcijos centras, Antikorupcijos prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija, Generalinis policijos inspektoratas ir Muitinės tarnyba.

Pagrindinis projekto pareiškėjas - Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, projektą įgyvendinančios institucijos yra Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijosMuitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Administracinė informacija

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. liepos
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4