lt
en
lt
en

ASMENŲ APTARNAVIMO PROKURATŪROJE KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

Prašome nurodyti, į kurią prokuratūrą kreipėtės:
Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą
Vilniaus apygardos prokuratūrą
Kauno apygardos prokuratūrą
Šiaulių apygardos prokuratūrą
Panevėžio apygardos prokuratūrą
Klaipėdos apygardos prokuratūrą
1. Kaip vertinate bendro pobūdžio informacijos (prokuratūros darbo laikas, asmenų aptarnavimo tvarka, paslaugos ir pan.) pakankamumą?
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
2. Kaip vertinate prokuratūroje nustatytą asmenų priėmimo laiką (ar jis patogus)?
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
3. Kaip vertinate asmenų priėmimo aplinką (patalpų vizualus patrauklumas, patogumas, tvarkingumas, švara ir pan.)?
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
4. Kaip vertinate dokumentų priėmimo ir išdavimo greitį, laukimo trukmę?
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
5. Kaip vertinate informacijos, kurią gavote atvykęs į prokuratūrą, suprantamumą, aiškumą?
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
6. Kaip vertinate prokuratūros darbuotojų aptarnavimo kultūrą?
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
7. Ar Jums buvo paaiškinta priimtų sprendimų apskundimo tvarka?
Taip
Ne
Iš dalies
Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos. Primename, kad anketa anoniminė, todėl į čia pateiktus klausimus neatsakome.

Renginių kalendorius