lt
en
lt
en

Vyriausiųjų prokurorų

Informacija atnaujinta: 2017-03-27 15:31

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. I-42 ,,Dėl pretendentų atrankos į laisvas prokuroro pareigas paskelbimo“ pranešame, kad 2017 m. vasario 7 d. pradedama atranka į šias 2017 m. rugsėjo 12 d. atsilaisvinsiančias pareigybes:

1. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje:

1.1. vyriausiojo prokuroro;

1.2. dvi vyriausiojo prokuroro pavaduotojo;

1.3. Pirmojo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

1.4. Antrojo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

1.5. Trečiojo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

1.6. Penktojo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

1.7. Šeštojo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo;

1.8. Septintojo skyriaus vyriausiojo prokuroro.

2. Kauno apygardos prokuratūroje:

2.1. Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

2.2. Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro.

3. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūroje:

3.1. vyriausiojo prokuroro pavaduotojo;

3.2. Pirmojo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

3.3. Šeštojo skyriaus vyriausiojo prokuroro.

4. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūroje:

4.1. vyriausiojo prokuroro;

4.2. vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (darbo vieta Alytuje, darbas organizuojamas Alytuje, Prienuose).

5. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūroje:

5.1. dvi vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (darbo vieta Klaipėdoje);

5.2. vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (darbo vieta Plungėje, darbas organizuojamas Plungėje, Skuode)

6. Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūroje vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (darbo vieta Šilutėje, darbas organizuojamas Šilutėje).

7. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūroje vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (darbo vieta Kelmėje, darbas organizuojamas Raseiniuose, Kelmėje).

8. Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūroje vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (darbo vieta Mažeikiuose, darbas organizuojamas Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje).

9. Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūroje:

9.1 vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (darbo vieta Panevėžyje);

9.2. vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (darbo vieta Pasvalyje, darbas organizuojamas Pasvalyje, Biržuose, Rokiškyje, Kupiškyje).

10. Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūroje vyriausiojo prokuroro.

Primename, kad vadovaujantis Prokurorų atrankos ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. I-286 ,,Dėl Prokurorų ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų patvirtinimo“, 5, 41 punktais į pretendentų sąrašą įtraukiami tik Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nustatyta tvarka į Karjeros registrą įrašyti pretendentai, jeigu sąrašo sudarymo dieną nuo paskutinio jų tarnybos vertinimo bus praėję ne daugiau kaip treji metai.

Prašome prokurorų, pageidaujančių užimti nurodytas pareigas ir atitinkančių Prokuratūros įstatymo 34 straipsnio 6 dalyje numatytus reikalavimus, Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriui iki 2017 m. balandžio 7 d. imtinai el. paštu generaline.prokuratura@prokuraturos.lt pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, užpildytą klausimyną, patikslintą anketą, jei nuo jos pildymo ar paskutinio tikslinimo praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai ir per tą laiką duomenys pasikeitė, atspausdintas gyventojų turto, pajamų ir privačių interesų deklaracijas.

Maloniai kviečiame dalyvauti atrankoje.

Klausimynas pretendentams į apygardos prokuratūros aplinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareigas

Klausimynas pretendentams į apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas

Klausimynas pretendentams į apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausiojo prokuroro (pavaduotojo) pareigas

Klausimynas pretendentams į apygardos prokuratūros specializuoto (Baudžiamojo persekiojimo) skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

Klausimynas pretendentams į apygardos prokuratūros specializuoto (Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo) skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

Anketa pretendentams

 


Lietuvos Respublikos prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų (jų pavaduotojų) paskyrimo į pareigas laikotarpių (kadencijų) pabaigos sąrašas


 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. I-300 ,,Dėl pretendentų atrankos į laisvas prokuroro pareigas paskelbimo“ pranešame, kad 2016 m. lapkričio 29 d. pradedama atranka į šias 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias pareigybes:

  1. Vilniaus apygardos prokuratūroje:

1.1. vyriausiojo prokuroro pavaduotojo;

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas

Kandidatų sąrašas  

1.2. Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

Pretendentų sąrašas

1.3. Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

Pretendentų sąrašas

1.4. Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

Pretendentų sąrašas

1.5. Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

Kandidatų sąrašas

Generalinis prokuroras E. Pašilis priėmė sprendimą į Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro prokuroro pareigas nuo 2017 m. kovo 28 d. dienos skirti Nėrijų Puškorių.

1.6. Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiojo prokuroro.

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

Kandidatų sąrašas

Atranka į Vilniaus apygardos prokuratūros Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyrių vyriausiųjų prokurorų pareigas vyks 2017 m. kovo 20 ir 21 d. 9.00 val. Generalinės prokuratūros (Rinktinės  5A, Vilnius)  9  aukšto salėje.

  1. Kauno apygardos prokuratūroje:

2.1. Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

Kandidatų sąrašas  

Generalinis prokuroras E. Pašilis priėmė sprendimą į Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas nuo 2017 m. gegužės 4 dienos skirti Vitoldą Guliavičių.

2.2. Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiojo prokuroro.

Pretendentų sąrašas 

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

Kandidatų sąrašas 

Generalinis prokuroras E. Pašilis priėmė sprendimą į Kauno apygardos prokuratūros Vieršojo intereso gynimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas nuo 2017 m. gegužės 4 dienos skirti Marijų Šalčių.

Klaipėdos apygardos prokuratūroje:

3.1. vyriausiojo prokuroro pavaduotojo;

Pretendentų sąrašas

3.2. Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

Pretendentų sąrašas

3.3. Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro.

Pretendentų sąrašas

Atranka į Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ir skyrių vyriausiųjų prokurorų pareigas įvyks 2017 m.  kovo 27 d. 9.00 val. Generalinės prokuratūros (Rinktinės g. 5A, Vilnius) 9 aukšto salėje.   

  1. Šiaulių apygardos prokuratūroje:

4.1. vyriausiojo prokuroro pavaduotojo;

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas

Kandidatų sąrašas

Generalinis prokuroras E. Pašilis priėmė sprendimą į Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas nuo 2017 m. gegužės 4 dienos skirti Alfredą Sabaliauskienę.

4.2. Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Šiaulių apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

Kandidatų sąrašas

Generalinis prokuroras E. Pašilis priėmė sprendimą į Šiaulių apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas nuo 2017 m. gegužės 4 dienos skirti Sigutę Borščienę.

4.3. Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiojo prokuroro.

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

Kandidatų sąrašas

Generalinis prokuroras E. Pašilis priėmė sprendimą į Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas nuo 2017 m. gegužės 4 dienos skirti Ritą Dabužinskienę.

5. Panevėžio apygardos prokuratūroje:

5.1 vyriausiojo prokuroro pavaduotojo;

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas

Kandidatų sąrašas 

5.2. Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

Pretendentų sąrašas 

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Panevėžio apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas

Kandidatų sąrašas

5.3. Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro;

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas 

Kandidatų sąrašas

5.4. Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro

Pretendentų sąrašas

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos IŠVADA dėl atrankos į 2017 m. gegužės 4 d. atsilaisvinsiančias Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas 

Kandidatų sąrašas

Primename, kad vadovaujantis Prokurorų atrankos ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. I-286 ,,Dėl Prokurorų ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų patvirtinimo“, 5, 41 punktais į pretendentų sąrašą įtraukiami tik Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nustatyta tvarka į Karjeros registrą įrašyti pretendentai, jeigu sąrašo sudarymo dieną nuo paskutinio jų tarnybos vertinimo bus praėję ne daugiau kaip treji metai.

Prašome prokurorų, pageidaujančių užimti nurodytas pareigas ir atitinkančių Prokuratūros įstatymo 34 straipsnio 5 ar 6 dalyje numatytus reikalavimus, Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriui iki 2017 m. sausio 27 d. imtinai el. paštu generaline.prokuratura@prokuraturos.lt pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, užpildytą klausimyną, patikslintą anketą, jei nuo jos pildymo ar paskutinio tikslinimo praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai ir per tą laiką duomenys pasikeitė, atspausdintas gyventojų turto, pajamų ir privačių interesų deklaracijas. 

Maloniai kviečiame dalyvauti atrankoje.

  • Klausimynas pretendentams į apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas
  • Klausimynas pretendentams į apygardos prokuratūros specializuoto (Viešojo intereso gynimo) skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas
  • Klausimynas pretendentams į apygardos prokuratūros specializuoto (Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo) skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas
  • Klausimynas pretendentams į apygardos prokuratūros specializuoto (Baudžiamojo persekiojimo) skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas
  • Anketa pretendentams

 

  

Renginių kalendorius

2017 m. kovo
P A T K P Š S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2